Januari

Månadsmötet den 25 januari 2017

  • Kö till fikabiljett och lotter
  • Uno Sandkvist underhåller
  • Nästan fullsatt
  • Kaffe och goda mackor
  • Kö till fikabiljett och lotter
  • Uno Sandkvist underhåller
  • Nästan fullsatt
  • Kaffe och goda mackor

På SPF Seniorernas första månadsmöte 2017 i Equmeniakyrkan i Hallsberg underhöll Uno Sandkvist från Askersund.
Ca 70 glada seniorer lyssnade och gladdes åt berättelser och tonsatta dikter från Levi Karlssons (Den Blyge) diktsamlingar.
Efter underhållningen informerade Lars Kvarnström om pågående och nya studiecirklar samt andra aktiviteter. Nya studiecirklar är bla en cirkel om aktiesparande och Vad tycker du? där deltagarna uppmanas att tycka till om föreningens verksamhet.
Kaffe och smörgås följt av lottdragning med många vinster från hantverksgruppen avslutade mötet.