Referat med bilder från transafarin är nu publicerat

Du hittar referatet under Rapporter, Övriga aktiviteter
eller direkt här.