Referat från modevisningen

Du hittar referatet under Rapporter, Övriga aktiviteter eller direkt här.