Trygghetsboende och vanliga bostadsrätter planeras i kvarteret Berg.

Sydnärkesföretaget Innobo (In och bo) har fått rättigheterna för bostadsbyggnad i kvarteret Berg. Man planerar för tre hus varav ett som trygghetsboende för äldre.

  • Det planerade kvarteret Berg söder om Samseliusviadukten