Ändrat innehåll på månadsmötet 28 oktober

På grund av att vår tilltänkta föredragshållare Emma Andersson testats för misstänkt Coronasmitta så ersätts hennes föredrag av ett besök av kommunalrådet Magnus Andersson.