Alla möten och aktiviteter ställs in tills vidare

På grund av spridningen av Coronaviruset ställs nu alla möten och aktiviteter in.

För mer information kontakta vår ordförande Lars-Erik Törnkvist tel 070 544 8775