Månadsmöte i Equmeniakyrkan

Onsdag 25 september berättar Göran Lindhé om det gamla Örebro.

Göran är ordförande i Sällskapet Gamla Örebro, har skrivit böcker om Örebro och svunna tider samt jobbar på Länsposten.

Som vanligt också information, lotterier och kaffe med smörgås.