Månadsmöte i Equmeniakyrkan 30 oktober kl 14:00

Underhållning i ord och ton med Håkan Isacsson.

Dessutom information, lotterier och kaffe med smörgås.