Månadsmöte i Equmeniakyrkan onsdag 29 maj kl 14:00

OBS! ändrat datum från tisdag till onsdag och ändrat innehåll. Det blir nu underhållning av vår kör Liv och Lust samt information från Vänföreningen och tipspromenad med frågor om trafik.

Dessutom information från styrelse och trafikansvarig samt lotterier och kaffe med smörgås.