Månadsmöte onsdag 30 januari kl 14:00 i Equmeniakyrkan

Underhållning av Gilleskören under ledning av Kristina Algotsson

Dessutom information, lotterier och kaffe med smörgås.