Framtidsfullmakt

En ny lag om framtidsfullmakter gör det möjligt för dig att på egen hand utse någon som du litar på att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag inte längre klarar av att göra det själv.

  • Framtidsfullmakt

Den nya lagen om framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att skriva en fullmakt nu som börjar gälla först långt senare i ditt liv. Det kan till exempel betyda att du inte behöver en god man utan själv har valt vem som tar hand om din ekonomi när du inte längre klarar av detta.
Mer information här
Blankett för framtidsfullmakt hittar du här.