Seniordag i Hallsberg

Tisdag den 10 april kl 13:00 kommer Marie Louise Danielsson Tham m.fl att föreläsa i Equmeniakyrkan.

Välkommen att delta på seniordagen. Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien och känd från TV-programmet Rent hus, föreläser bland annat om hur man undviker att bli sjuk genom att hantera maten rätt. Birgitta Wallbom från Studieförbundet Vuxenskolan kommer att prata om vikten av rörelse och motion. Dessutom kommer koststrategen Nina Ekelöf informera om kalla matlådor. Representanter från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt andra utställare kommer också att finnas på plats.

Anmälan
Görs på telefon senast 5 april, 0582- 68 53 04