Månadsmöte i Equmeniakyrkan onsdag den 25 april kl 14

Musik av The Country Ridge

Kaffe med smörgås och lotteri som vanligt.