Trivsam eftermiddag för Seniorer

Välkommen till en trivsam eftermiddag för Seniorer. Vi träffas i aulan, Alléskolan tisdag 11 april kl 13:00

Veronica Wallgren, Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och Ulla Johansson, ordförande i Väntjänsten hälsar välkommen.

Anette Söderström, områdeschef hemvård inledningstalar.

Susanne Rolfner Suvanto fd särskild utredare, leg ssk filmag verksamhetsansvarig för omvårdnadsinstitutet berättar om
En nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Presentation av Halsbergs kommuns äldreomsorgsplan.

Du får också möjlighet att träffa olika representanter från Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen samt andra utställare.

Anmäl deltagande per telefon 0582 68 53 04 senast fredag 7 april

Varmt välkomna till en trevlig och informativ eftermiddag!