Program hösten 2017

Här kommer programmet för hösten 2017. Här kan Du läsa om kommande månadsträffar, studie- och diskussionscirklar, kroppsliga aktiviteter m m.

  • Hösten närmar sig!

Länk till Program hösten 2017! Borttaget efter instruktion från förbundet dec 2020!