Årsmötet 2016

SPF Seniorerna Borås 3:an hade sitt årsmöte den 25 februari 2016. Här ett kort referat.

SPF Seniorerna Borås 3:an hade den 25 februari sitt årsmöte/månadsträff på Träffpunkt Simonsland.
Anna-Lisa Nyström hälsade ett 45-tal medlemmar välkomna. Ulla Wahlin valdes att leda dagens årsmötesförhandlingar.
Ett slutgiltigt beslut fattades om samgående mellan föreningarna:
SPF Seniorerna Lugnet och SPF Seniorerna Borås 3:an. Samgåendet sker på så sätt att Lugnet avslutar sin förening, 2016-06-30, och medlemmarna förs över till Borås 3.an.
Vidare hade årsmötet två förslag på föreningsnamn att ta ställning till. Efter votering mellan förslagen SPF Seniorerna Trean, Borås och SPF Seniorerna Borås 3:an beslutade årsmötet att föreningens namn även fortsättningsvis skall vara SPF Seniorerna Borås 3:an.
En valberedning med ledamöter från båda föreningarna hade förberett namnförslag till styrelse och övriga uppdrag. Ann-Christin Johansson valdes till ny ordförande. Övriga styrelsemedlemmar blev: Nyval av Gösta Olofsson, Helvi Jakobsson och
Bertil Melin samt omval av Anna-Lisa Nyström. Styrelsemedlemmarna Margareta Nermansson och Monika Eggenberger Kettil kvarstår ytterligare ett år.
Efter förhandlingarna framförde Anna-Lisa Nyström ett tack till årsmötets ordförande Ulla Wahlin och till valberedningens ledamöter. Tack framfördes också till Berit Liberg, Sten Sääf, Charlotte Boström, Åke Draheim, Ingvar Kettil, Inga Sjöqivst, Britt Åkesson och Gun-Britt Olausson, som i samband med årsmötet lämnar sina uppdrag inom föreningen.
Årsmötets medlemmar fick också information om och möjlighet att anmäla sig till följande aktiviteter: Fenixteaterns föreställning "Halabaloo på hemmet" den 12 mars, Mannekänguppvisning på "Lindri" den 16 mars, Föreningens vårfest och "Kick off" på Ribbingsgården den 17 mars och Stadsteaterns föreställning "Romeo och Juliette" den 9 april.
Efter trivsam samvaro vid kaffeborden, lottdragning och en kort stunds bildvisning avslutade Anna-Lisa Nyström eftermiddagen och hälsade alla varmt välkomna till vårfesten den 17 mars på Ribbingsgården, då både Lugnet och Borås 3:an träffas och har gemensam månadsträff och vårfest.
/ Anna-Lisa Nyström