Utflykten 12 juni 2018

Ett trettiotal medlemmar deltog i den sköna försommarvärmen i utflykten till Transåssjön. Alla var mycket aktiva i de olika tävlingarna, sången, lotterierna och kaffedrickandet.
Läs vidare Bertil Melins referat nedan!

  • Näckrosor Transåssjön
  • Svåra frågor för en del?!
  • Nu blev det riktigt svårt!?
  • Här var det musik och sång!!!!
  • Näckrosor Transåssjön
  • Svåra frågor för en del?!
  • Nu blev det riktigt svårt!?
  • Här var det musik och sång!!!!