Månadsmötet jan 2017

Årets första månadsmöte på Ribbingsgården innehöll parentation över förra årets avlidna medlemmar, uppskatttad underhållning, presentation av nya aktivieter, lottdragning och naturligtvis kaffe med dopp.

  • Rune Svantesson och Göran Mitchen
  • Sten Svantesson
  • Delar av styrelsen presenterar sig
  • Rune Svantesson och Göran Mitchen
  • Sten Svantesson
  • Delar av styrelsen presenterar sig

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft månadsträff med parentation. Ordförande
Ann-Christin Johansson hälsade alla välkomna. Träffen började med samling kring
det tända ljuset för att hedra och minnas de medlemmar som "gått ur tiden" under
2016. En fin, stilla programpunkt med musik, sång, diktläsning och tyst minut.
Efter kaffe och trivsam samvaro visade Leif Olofsson föreningens hemsida och all information som finns där. Vinnaren av hemsidans decemberrebus blev Anna-Lisa Nyström. Teaterombud Solveig Carlsson aktualiserade och tog emot anmälan till Nyårsrevyn den 21 januari och "Skovel med Povel" den 4 mars. Reseombuden Charlotte Boström och Rolf Bronshammar informerade om och tog emot anmälan
till föreningens vårresa den 9 maj. Bertil Melin påminde om tävlingen "Hjärnkoll"
den 27 januari i Rångedala Bygdegård och såg fram emot en stor hejarklack.
Musikerna Sten och Rune Svantesson samt Göran Mitchen medverkade med fin
musik och sång under parentationen samt även med välkända, rytmiska schlagers,
som inspirerade till både dans och allsång. Ordförande Ann-Christin gav aktuell information samt hälsade välkommen till nästa månadsträff. /Anna-Lisa Nyström