Bilder från månadsmötet oktober 2017

Skådespelaren Birgitta Fernström gästade oss och tolkade flera av våra stora författare genom dikter och visor. Mycket uppskattat av cirka 100 närvarande medlemmar!
Stort Tack till Birgitta!