Valberedningens förslag

Läs valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för år 2017.