Motion till årsmötet och styrelsens svar

Sven-Bertil Lindblom har lämnat en motion till årsmötet. Den handlar om våra framtida pensioner! Läs också styrelsens förslag till svar på motionen!