Program våren 2018

Här presenteras hela vårens program, dvs innehåll i månadsmöten, aktiviteter i form av studiecirklar, boule, golf, promenader etc. Innehållet är identiskt med det material skickats ut till samtlig medlemmar.

Läs hela programmet här! Programmet borttaget efter rekommendation från förbundet i december 2020.