Lunchträffar

Här kan Du läsa korta referat från våra lunchträffar fr o m januari 2019. Det senaste referatet placeras alltid överst i listan nedan!

  • Bild från ett lunchmöte 2017