November 2016

78 medlemmar besökte Ribbingsgården tisdagen den 15 november när "långseglaren" Mats Svenssons visade bilder och berättade om familjens segeläventyr i Medelhavet.

  • Mats Svensson

SPF Seniorerna Borås 3:an har återigen haft månadsträff på Ribbingsgården. Ordförande Ann-Christin Johansson hälsar 78 medlemmar välkomna. Hon riktar även ett välkommen till dagens föredragshållare, "långseglaren" Mats Svensson. Mats berättar med ord och bild om alla förberedelser inför seglatsen samt den långa segelturen på Medelhavet, som varade i över fyra år. Ett trevligt föredrag med vackra bilder av Medelhavets många, fina öar och platser.
Efter kaffestunden vidtar information av olika slag. Föreningens webbansvarige Leif Olofsson visar och berättar på ett utmärkt, informativt sätt om föreningens nya hemsida, som alla kan se i datorn från och med den 1 december. Reseombud Rolf Bronshammar tipsar om bra julmarknadsbesök i Göteborg. Vidare ges tillfälle att anmäla sig till Stadsteaterns föreställning "Kabaré" och till julfesten i december. Vice ordförande Bertil Melin informerar om distriktets frågetävling "Hjärnkoll", som genomförs i januari 2017. Deltagare till tävlingslaget efterlyses! Ordförande Ann-Christin berättar, att vår förening inför 2017 antagit förbundets erbjudande om "Central uppbörd", vilket betyder att kommande inbetalningskort för årsavgiften 2017 skickas från och betalas till förbundet för SPF. Vidare berättar Ann-Christin om SPF Seniorerna Boråsbygdens funderingar att upphöra och så småningom tillhöra SPF Seniorerna Borås 3:an. Inga beslut har ännu fattats. Månadsträffen avslutas med sedvanlig lottdragning och alla hälsas välkomna till nästa månadsträff/julfest i december.

Anna-Lisa Nyström