Vänmedlem

Styrelsen har diskuterat föreningens förhållande till s k vänmedlem. Läs nedan om vad som gäller!

  • Vad gäller för "vänmedlem"?