Material från år 2016

Här finner Du en del äldre material från år 2016. Den nya hemsidan började ju användas under året så det saknas referat från ett flertal olika aktiviteter. Se dock bilder från år 2013 - 2015.