Årsmöte 2017

Kallelse till årsmötet 7 februari 2017

  • Var med och besluta om föreningens ledning och verksamhet!

KALLELSE!
Du kallas till föreningens årsmöte tisdagen den 7 februari klockan 14.00 på Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och funktionärer.
Motioner inlämnade enligt stadgarna behandlas på årsmötet.
Underhållning av den kände estradören Henry Augustsson!
Varmt välkommen!
Styrelsen