Lugnets Årsmöte 2016

Föreningens sista årsmöte hölls i februari 2016. Beslutades att föreningen upplöses och medlemmarna förs över till SPF Seniorerna Borås 3.an. Vår ordförande Ann-Christin Johansson tar över ordförandeskapet i Borås 3.an.
Årsmötesordförande var Lars Lyborg, ordförande i distriktet och mötessekreterare var Ulla Wahlin.