Mötesreferat 2017

Här kan Du läsa ett korta referat från 2017 års månadsmöten. Ibland är referatet kompletterat med bilder från aktiviteten.