Månadsmötet november 2017

Sjuksköterskan Anne-Maj Långerud berättade om sina upplevelser som expeditionsmedlem på polarforskningsfartyget Oden. Bl a fick vi se närbilder på isbjörnar som trots sin farlighet ändå fascinerar oss människor.

  • Isbjörnshona med två ungar

Föreningens månadsträff 2017-11-07

SPF Seniorerna Borås 3:an hade månadsträff den 7 november.
Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade 92 medlemmar välkomna,
däribland några helt nya medlemmar samt dagens huvudperson Anne-Maj
Långerud. Anne-Maj berättade med ord och bild om sin resa med isbrytaren
Oden på en sex-veckors lång "foskarexpedition" år 2002 till Norra ishavet.
Efter den intressanta resan med isbrytaren Oden gavs alla möjlighet att anmäla
sig till föreningens julfest den 5 december. Teaterombud Solveig Carlsson
aktualiserade och tog upp anmälan till Kalsongteaterns kommande revy:
"Vá kostar det?" den 27 januari och till konserten "Abba och Mamma Mia"
den 3 februari. Vill Du veta mera, ring Solveig! Kaffe med tilltugg smakade
utmärkt. Deltagarna fick även lösa några kluriga frågor, som en liten träning
inför SPF:s kommande frågetävling "Hjärnkoll" den 26 januari nästa år.
Föreningens webbansvarige Leif Olofsson visade hemsidan och avslöjade det
rätta svaret på hemsidans tävling för oktober. Vinnare vid dragningen bland de
rätta svaren blev Rolf Nyberg, som förärades med en trisslott. Hemsidans tävling
för november handlar om att räkna rätt antal trianglar. Efter lite pausgympa ledd
av Berit Liberg informerade SPF:s ordinarie ledamot för Vård- och äldrenämndens pensionärsråd, Agneta Nero Andersson, om sina tankar och sitt arbete i pensionärs- rådet. Kent Gustavsson berättade om kommande Seniorevent i Parkhallen den
16 och 17 november, Alla är välkomna för att gratis ta del av utställare och underhållning. Månadsträffen avslutades med sedvanlig lottdragning och
ordföranden hälsade alla välkomna till årets sista månadsträff / julfest den
5 december. Glöm inte att anmäla Dig!
Vid pennan
Anna-Lisa Nyström, sekreterare