Föredragningslista

Dagordningen för årsmötet den 7 februari 2017 är fastställd. Skriv gärna ut och ta med till mötet!