Balansräkning 2016

Balansräkningen för år 2016 visar att föreningen vid årsskiftet har ett tillgodohavande på ca 57 700 kronor.