Referat från Hemlig resa maj 2019

26 medlemmar deltog i den hemliga resan den 15 maj 2019. Färden ställdes mot Halland där man bl a besökte radiostationen i Grimeton och Öströö fårfarm!

  • Radiomasterna i Grimeton

Hemlig resa SPF Borås 3:an

Den 15 maj 2019 kl 08.00 startade bussen sin färd mot Halland med 26 passagerare. Första anhalten på resan var världsarvet Grimeton. De 127 m höga antenntornen gav radiovågorna fri väg över havet till Nordamerika några år efter 1:a världskrigets slut. Efter smörgås och kaffe fick vi en intressant guidning av anläggningen.

Nästa stopp på resan var Öströö fårfarm, där vi fick uppleva en lammsafari med traktordraget släp. Vallhunden Tore samlade rutinerat ihop fårskocken efter korta kommandon av hundföraren.

Lunch intogs några timmar senare på Björkängs vägkrog. Under bussfärden fick vi skriftligt besvara kluriga frågor samt köpa lotter. Då vi närmade oss Borås fick researrangörerna ett stort tack för planering och genomförande av resan, som var mycket uppskattad av samtliga resenärer.