Revisionsberättelse 2016

Föreningens revisorer finner inga anmärkningar i styrelsens arbete och bokföring och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet vid årsmötet den 7 februari 2017!