Månadsmötet oktober 2017

Cirka 100 medlemmar lyssnade på skådespelaren Birgitta Fernström som genialt och skickligt tolkade visor och dikter av flera av våra kända författare.

  • Birgitta Fernström