Månadsmöte april 2017

93 personer kom till Ribbingsgården för att lyssna på Lena Mattijs!

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft årets fjärde månadsträff. Ordförande
Ann-Christin Johansson hade glädjen att hälsa 93 medlemmar välkomna,
däribland två nya medlemmar och även några gäster från SPF Boråsbygden.
Dagens föredragshållare polismästare Lena Matthijs berättade på ett intressant
och givande sätt om sitt arbete som chef för polisen i en tid med våldsbrott, nätbedrägerier och organiserad brottlighet samt hur hennes arbete också har
inspirerat henne som författare till totalt fyra, spännande deckare.
Efter kaffestunden med fin social samvaro informerade Berit Liberg med
stor inlevelse från distriktets Folkhälsokonferens med fokus på balans och
hälsa. Bertil Melin aktualiserade nästa månadsträff, då representanter från
Borås Stad deltar. Deltagarna fick gruppvis förbereda frågor till denna träff.
Mars månads tävling på hemsidan vanns av Arne Ahl, som var snabbast
med att lämna in det rätta svaret: "Golfboll". Efter lottdragning avslutade
ordförande Ann-Christin månadsträffen och hälsade alla välkomna till nästa
månadsträff den 16 maj.
Anna-Lisa Nyström