Månadsmöte maj 2017

Ca 75 medlemmar deltog i diskussionen med kommunrepresentanter kring temat "Vård och omsorg på mina villkor". Vi lyssnade också på den unge pianisten Casper Wikström.

Månadsträff på Ribbingsgården 2017-05-16
SPF Seniorerna Borås 3:an har haft vårens näst sista månadsträff på Ribbingsgården. Vice ordförande Bertil Melin hälsade ett 75-tal medlemmar varmt välkomna, Bertil välkomnade även dagens tre gäster från Borås stad: Helen Magnusson, verksamhets- chef för vård och omsorg, Kerstin Hermansson, politiker och förste vice ordförande i Vård- och Äldrenämnden samt äldreombudsman Maria Nilséus. Våra gäster deltog i en informations- och frågestund kring dagens tema: "Vård och omsorg på mina villkor". Frågeställare från föreningen var Bertil Melin och Anna-Lisa Nyström, som utgick från en sammanställning av frågor och tankar kring äldres boende, mat och hälsa, som våra medlemmar formulerat vid föregående träff. Dagens åhörare fick även tillfälle att ställa sina egna frågor. En bra information gavs om olika typer av boenden, om kyld mat och om hälsofrågor för äldre inom Borås Stad. Efter kaffestunden med trivsam samvaro och gemenskap var det dags att välkomna femtonårige Casper Wikström, som spelade klassiska musikstycken för piano, bl.a. två musikstycken, som han själv komponerat. Imponerande att lyssna till en ung man, som är så duktig och som i sitt framträdande visar både lugn, ödmjukhet och säkerhet. Teaterombud Solveig Carlsson tog emot anmälningar till kommande föreställning "Singing in the Rain" den 21 oktober kl. 15.00 på Sagateatern och Anna-Lisa Nyström informerade om SPF:s nya KPR-ledamöter för 2017-2018. Föreningens ordinarie KPR-ledamot i Vård- och Äldrenämnden, Agneta Nero Andersson, presenterades. Vidare berättade Bertil Melin att svaret på hemsidans apriltävling var "Kinnekulle" och segrarparet blev Anne-Maj och Lars-Arne Långerud, som förärades med en trisslott. Efter traditionell lottdragning på entrébiljetten avslutade Bertil månadsträffen genom att hälsa alla välkomna till vårens sista månadsträff tillika utflykt den 13 juni.
Vid pennan
Anna-Lisa Nyström