Våravslutning Transåssjön

Bilder från Transåssjön i juni 2016.