Månadsmöte oktober 2016

Månadsmötet den 4 oktober 2016 på Ribbingsgården samlade hela 94 medlemmar. Föredrag hölls av f d kriminalkommissarie Claes Persson, som berättade om hur han och hans kollegor lyckades fånga in ligor som specialiserat sig på att begå brott mot äldre människor.

  • Ordf Ann-Christin Johansson hälsar välkommen!
  • Claes Persson fångade audiotoriet
  • Claes Persson
  • Ordf Ann-Christin Johansson  hälsar välkommen!
  • Claes Persson fångade audiotoriet
  • Claes Persson

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft höstens andra månadsträff
på Ribbingsgården. Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade
ett 95-tal deltagare välkomna samt även träffens föredragshållare
kriminalinspektör Claes Persson. Claes berättade om sin yrkesbana,
bl. a. som polis inom Säpo och med livvaktsuppdrag för vår kung
samt för påve Johannes Paulus II och president Yassi Arafat, vid
deras besök i Sverige. Därefter informerade Claes om sina sju, sista
år som polis, då hans arbetsuppgifter var koncentrerade till att starta
och driva spaning, efterforskning och lagföring av brottslingar inom
den organiserade, grova brottsligheten mot äldre personer. Claes
betonade vikten av att var och en är aktsam och vaksam, dels över
koden till sitt kontokort och dels över förvaringen av sin plånbok.
Efter kaffestunden avtackades SPF Lugnets styrelsemedlemmar:
Ulla Wahlin, Stig Thuresson, Birgit Sandell, Birgit Söderholm och
Håkan Thorstensson, som avslutade sina uppdrag den 30 juni, i
samband med att föreningen Lugnet upphörde. Vidare informerade
Charlotte Boström om kommande studiebesök på Lindri och Solveig
Carlsson delade ut beställda teaterbiljetter till "Sugar-i hetaste laget."
Arne Ahl refererade från KPR-möte (kommunalt pensionärsråd) inom
Stadsdelsnämnd Öster. Mötet behandlade, förutom Borås kommande
omorganisation från tre stadsdelsnämnder till fyra nya facknämnder,
bl.a. möjligheten till bostadsanpassning och trygghetslarm. På sedvanligt
sätt genomfördes vinstdragning på entrélotten och dagens vinster hittade
nya ägare. Ordförande Ann-Christin avslutade träffen och hälsade alla
välkomna till föreningens nästa månadsträff, då Mats Svensson i ord
och bild berättar om sina seglatser på Medelhavet.