Månadsmöte februari 2018

Månadsmötet inleddes med sång och musik av Roger Sandström och Jan Reinholdsson. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar, avtackningar av styrelsemedlemmar och funktionärer, information, kaffe och macka samt avslutande lotteri!

  • Roger Sandström och Jan Reinholdsson
  • Roger Sandström
  • Jan Reinholdsson
  • Anna-Lisa Nyström och Helvi Jakobsson avtackades
  • Ann-Christin Johansson avtackar Helvi Jakobsson
  • Roger Sandström och Jan Reinholdsson
  • Roger Sandström
  • Jan Reinholdsson
  • Anna-Lisa Nyström och Helvi Jakobsson avtackades
  • Ann-Christin Johansson avtackar Helvi Jakobsson