Protokoll CPR, LPR och KPR

Här publiceras protokoll och handlingar från de kommunala pensionärsråden i Borås där bl a SPF Seniorerna Borås 3:an finns representerad. CPR = centralt pensionärsråd.