Mötesreferat november 2019

Ett 80-tal medlemmar lyssnade på "Musikaliska kontraster" vid november månads möte på Ribbingsgården.

  • Anette och Uno Sevreus