Första mötet tillsammans med Lugnet

Månadsmötet i maj genomfördes tillsammans med SPF Seniorerna Lugnet Borås som ju vid halvårsskiftet går ihop med Borås 3.an.

  • Från månadsmötet maj 2016

SPF Seniorerna Lugnet och SPF Seniorerna Borås 3:an har haft
gemensam månadsträff på Träffpunkt Simonsland tisdagen den 10 maj.
Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade 67 medlemmar välkomna.
Före kaffet gav Astrid Leinstedt en fin tillbakablick från SPF Lugnets tid
som egen förening, som startade 1984. Därefter visade Leif Olofsson bilder
och Anna-Maria Lindqvist berättade till bilderna från föreningens olika
aktiviteter. Denna tillbakablick blev ett fint avslut på Lugnets verksamhet
som egen SPF-förening, då föreningen Lugnet kommer att avslutas vid
halvårsskiftet 2016 och sammanföras med SPF Seniorerna Borås 3:an.
Efter kaffet ägnade sig alla en stund åt framtidsdiskussioner utifrån givna frågeställningar. De nedskrivna tankarna, synpunkterna och förslagen
sammanställs och kommer att ligga som en grund för den sammanslagna,
större föreningen: SPF Seniorerna Borås 3:ans kommande verksamhet.
Ordförande Ann-Christin Johansson framförde också ett stort TACK till
Rolf Nyberg, som varit ledare för Lugnets boule på onsdagar samt även
till Anne-Maj och Lars Arne Långerud, som varit Lugnets representanter
i valberedningen. Ann-Christin aktualiserade även den kommande resan
till Visingsö torsdagen den 12 maj samt Träffpunkt Simonslands sommarfest fredagen den 25 maj. Anna-Lisa Nyström hälsade alla välkomna till
den kommande gemensamma sommarutflykten till Transåssjön torsdagen den 9 juni med samling vid Träffpunkt Simonsland kl. 10 för samåkning.
Efter sedvanlig vinstdragning på entrébiljetten avslutade ordförande
Ann-Christin månadsträffen, tackade alla medverkande och konstaterade
att det varit en trevlig och god stämning under eftermiddagen samt en fin
gemenskap, vilket bådar gott för framtiden.