Bangolf 2017

Här presenteras de tre bästa damer resp. herrar från varje spelomgång i bangolfen i Boråshallen. Den senaste spelomgången presenteras först.

  • Tappra golfare efter 10 omgångar våren 2017
  • Det tappra golfgänget 7 december 2017
  • Tappra golfare efter 10 omgångar våren 2017
  • Det tappra golfgänget 7 december 2017

Slutresultat efter 10 omgångar hösten 2017:
Damer:
1) Gudrun Lind 172
2) Ulla Stenberg 187
3) Anne- Maj Långerud188
4) Ulla Hansson 197
Herrar:
1) Lars-Arne Långerud 163
2) Håkan Thorstensson 169
3) Göra Segerdahl 170
4) Olle Andersson 174

10.e omgången 7 december 2017
Damer:
1) Clary Hjelmstedt 36 slag
2) Maj- Britt Svenkvist, Marie- Louise Andersson och Gudrun Lind 37 slag
3) Waileth Johansson och Sonja Andrén 43 slag
Herrar:
1) Håkan Thorstensson 31 slag
2) Olle Andersson 32 slag
3) Lars-Arne Långerud 35 slag

9.e omgången 30 november 2017
Damer:
1) Clary Hjelmstedt 34 slag
1) Anne-Maj Långerud 34 slag
3) Gudrun Lind 36 slag
Herrar:
1) Lars-Arne Långerud 28 slag
2) Håkan Thorstensson 33 slag
3) Ivar Häggström 34 slag

8.e omgången 23 november 2017
Damer:
1) Gudrun Lindh 37 slag
2) Margareta Sundberg 41 slag
3) Marianne Ahl och Ulla Hansson 42 slag
Herrar:
1) Håkan Thorstensson 34 slag
2) Göran Segerdahl 35 slag
3) Olle Andersson 38 slag

7.e omgången 16 november 2017
Damer:
1) Ulla Stenberg 33 slag
2) Ulla Hansson 40 slag
3) Gudrun Lind 42 slag
Herrar:
1) Göran Segerdahl 34 slag
2) Olle Andersson 35 slag
3) Håkan Thorstensson 36 slag

6.e omgången 9 november 2017
Damer:
1) Gudrun Lind 31 slag
2) Ulla Stenberg 32 slag
3) Maj-Britt Svenkvist 38 slag
Herrar:
1) Håkan Thorstensson 36 slag
2) Tomas Sundberg 39 slag
3) Göran Segerdahl/ Lars-Arne Långerud 44 slag

5.e omgången 2 november 2017
Damer:
1) Anne-Maj Långerud 32 slag
2) Gudrun Lind 38 slag
3) Waileth Johansson 40 slag
Herrar:
1) Göran Segerdahl 31 slag
2) Olle Andersson 39 slag
3) Håkan Torstensson 40 slag

4.e omgången 26 oktober 2017
Damer:
1) Helvi Jakobsson/ Ulla Hansson 38 slag
2) Ulla Stenberg/ Gudrun Lind/ Anne-Maj Långerud/ Maj-Brill Svenkvist 41 slag
3) Margareta Sundberg 42 slag

Herrar:
1) Håkan Thorstensson 35 slag
2) Lars-Arne Långerud 37 slag
3) Arne Ahl/ Göran Segerdahl 42 slag

 

3.e omgången 19 oktober 2017
Damer: 

1) Ulla Stenberg/Ulla Hansson/ Gudrun Lind 38 slag
2) Helvi Jakobsson 43 slag
3) Maj-Britt Svenkvist/ Vailet Johansson 45 slag
Herrar:
1) Lars - Arne Långerud 36 slag
2) Håkan Thorstensson 37 slag
3) Arne Ahl 41 slag

2.a omgången 12 oktober 2017
Damer:
1) Gudrun Lind 34 slag
2) Ulla Hansson 39 slag
3) Ingela Häggström 43 slag

Herrar:
1) Lars-Arne Långerud 30 slag
2) Olle Andersson 34 slag
3) Håkan Thorstensson 36 slag

1.a omgången 5 oktober 2017
Damer:
1. Gudrun Lind 34 slag
2. Anne-Maj Långerud 37 slag
3. Helvi Jakobsson 39 slag

Herrar:
1. Göran Segerdahl 32 slag
2. Lars-Arne Långerud 33 slag
3. Olle Andersson 35 slag

Slutresultat efter 10 omgångar våren 2017
Damer:
1). Gudrun Lind
2). Clary Hjelmstedt
3). Anne-Maj Långerud
4). Marie-Louise Andersson
Herrar:
1). Lars-Arne Långerud
2). Göran Segerdahl
3). Olle Andersson
4). Ivar Häggström

16 mars
Damer: 1. Gudrun Lind 33 slag
             2. Clary Hjelmstedt 36 slag
             3. Anne-Maj Långerud 37 slag
Herrar: 1. Lars-Arne Långerud 32 slag
             2. Göran Segerdahl 35 slag
             3. Arne Ahl 38 slag

9 mars
Damer: 1. Enid Segerdahl 35 slag
              2. Ulla Hansson 40 slag
              3. Anne-Maj Långerud 42 slag

Herrar:   1. Ivar Häggström 33 slag
              2. Olle Andersson 36 slag
              3. Lars-Arne Långerud /Göran Segerdahl 37 slag   

2 mars
Damer: 1. Waileth Johansson 35 slag
              2. Gudrun Lind 36 slag
              3. Maj-Britt Svenkvist 37 slag
Herrar:  1. Göran Segerdahl 35 slag
              2. Lars Arne Långerud 37 slag
              3. Ivar Häggström 42 slag
23 februari

Damer: 1. Helvi Jakobsson 33 slag
             2. Gudrun Lind 40 slag
             3. Enid Segerdahl 42 slag
Herrar:  1. Olle Andersson 38 slag
             2. Göran Segerdahl 39 slag
             3. Lars-Arne Långerud 40 slag

16 februari
Damer:  1. Gudrun Lind 35 slag
              2. Clary Hjelmstedt 36 slag
              3. Marie-Louise Andersson 37 slag
Herrar:   1. Göran Segerdahl 34 slag
              2. Olle Andersson 37 slag
              3. Lars-Arne Långerud 37 slag

9 februari
Damer: 1. Anne-Maj Långerud/ Gudrun Lind 39 slag             
             2. Enid Segerdahl 41 slag
             3. Marie-Louise Andersson 42 slag
Herrar:  1. Lars-Arne Långerud 29 slag
             2. Ivar Häggström 34 slag
             3. Göran Segerdahl 40 slag

2 februari
Damer: 1. Marie-Louise Andersson 38 slag
             2. Gudrun Lind 43 slag
             3. Enid Segerdahl och Anne-Maj Långerud 44 slag
Herrar:  1. Göran Segerdahl och Lars-Arne Långerud 34 slag
              3. Olle Andersson 37 slag
              4. Ivar Häggström 39 slag
26 januari
Damer: 1. Ulla Hansson 35 slag
             2. Gudrun Lind 37 slag
             3. Maj-Britt Svenkvist 40 slag
Herrar:  1. Lars-Arne Långerud 33 slag
             2. Håkan Thorstensson 37 slag
             3. Olle Andersson 38 slag
12 januari
Damer: 1. Gudrun Lind 33 slag           
             2. Ulla Hansson 39 slag
             3. Marie-Louise Andersson 42 slag
Herrar:  1. Lars-Arne Långerud 34 slag
             2. Göran Segerdahl 35 slag
             3. Håkan Thorstensson 36 slag

19 januari
Damer:  1. Clary Hjelmstedt 35 slag
              2. Gudrun Lind 36 slag
              3. Marianne Ahl 38 slag
Herrar:   1. Håkan Thorstensson 34 slag
              2. Lars-Arne Långerud 36 slag
              3. Göran Segerdahl 37 slag