Månadsmöte september 2018

Ca 85 medlemmar kom till Ribbingsgården för att lyssna på f d BT-fotografen Curt Ylving. Det blev en mycket uppskattad eftermiddag. Läs Bertil Melins referat från mötet nedan!