Canasta

Vi fortsätter att spela Canasta och då är även nybörjare välkomna!

Välkommen att spela Canasta på måndagar
kl 10.00 - 12.30 på Träffpunkt Simonsland.

Är Du nybörjare så är du välkommen
Kontaktperson: Sonja Pettersson tfn 070 638 28 84.

Varmt välkomna!