Canasta

Vi fortsätter att spela Canasta under höstterminen 2021 och då är även nybörjare välkomna!

Välkommen att spela Canasta på måndagar kl 10.00 - 12.30 på Träffpunkt Simonsland. Är Du nybörjare så är även Du välkommen! Vi startar den 23 augusti och avslutar den 20 december 2020.
Kontaktperson: Sonja Pettersson tfn 070 638 28 84.

Varmt välkomna!