Besöket på Röhsska museet 8 februari

Finns nu i återblickar