24 september Bo Eek

Under rubriken Vägen är målet berättade domprost Bo Eek om sin och hustruns vandring längs pilgrimsleden Santiago de Compostela. Bo började sin berättelse med stor inlevelse, hur han och hustru Gunilla gjorde inköp av kängor, strumpor, ryggsäckar m.m. efter en utrustningslista. De nya kängorna måste gås in, så det blev promenader i lägenheten, på gatorna och sen också i naturen.
Till vackra bilder beskrevs vandringen, som sker till stor del under tystnad. Logi under vandringen skedde på vandrarhem, i kloster och på hotell. Med stor humor berättade Bo om möten med andra vandrare, man möts och man skiljs och ibland möts man igen. På vägen gavs möjlighet att besöka kyrkor och delta i mässor. Pilgrimspass utfärdades i Göteborg, pilgrimspasset måste vara med för att få certifikat när man kommer fram till Santiago de Compostela och har gått de tio senaste milen på leden och samlat stämplar. Stämplarna signalerar i vilka byar du varit och när. På flera ställen efter leden ser man pilgrimens kännetecken ett snäckskal, som också bärs av pilgrimen runt halsen eller på vandringsstaven