27 sept Lennart Palm

Hösten första medlemsmöte

Ordförande hälsade 47 medlemmar välkomna till höstens första medlemsmöte.

Information om tidsdagspromenaden som övergår i måndagspromenad. Styrelsen presenterades.

Lennart Palm hälsades välkommen.

Lennart Palm inleder med att berätta hur tiden varit med covid-19. Därefter följer ett trevligt och inte alls för svårt quiz.

Nu smakade det bra med god fralla och kaka. Därefter följde prisutdelning. Följande medlemmar drogs som vinnare: Inger Waidringer, Margareta Sandberg, Bertil Andersson och Gerd Andersson.

Lennart Palm avslutade pampigt med Bachs fuga i d-moll