27 febr Årsmöte

Årsmöte 2023-02-27

Förberedelser inför årsmötet.


Nu måste bord och stolar placeras så att så många som möjligt får plats.


Dukningen ombesörjes av bl.a. Angela.


Siv brygger mycket kaffe till mötet                                          


Agneta och Sven-Olof fixar med bild/ljud


I lilla rummet behöver vi några extra platser


Nu börjar medlemmarna att komma.
Tommy och Elisabeth noterar vilka.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist.

Parentation med tyst minut, dikt och musik, för medlemmar som har avlidit, genomfördes. Gunnel Lilja spelade Amazing Grace

För mötet valdes Inger René till ordförande och Agneta Hjelm Strömberg till sekreterare.

Ingela Andersson och Rolf Salfjord valdes till justerare och rösträknare. Närvarande vid årsmötet var 87 medlemmar.

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar

Till ordförande av SPF seniorerna Svalan valdes Angela Eriksson på ett år.


Avgående ordförande Bibbi Wahlqvist och nya ordförande Angela Eriksson.

Bibbi Wahlqvist, Kerstin Andersson och Bertil Andersson avtackades med blommor för sina insatser i Svalan. Bibbi som ordförande i tio år, Kerstin som kassör i tio år och Bertil har lika länge sett till att bord, stolar finns på plats och att ljud m.m. fungerat. 

 

Ann-Christin Baar informerade om att Regionfullmäktige beslutade 14 februari att vaccin mot pneumokocker ska vara kostnadsfritt för alla personer över 75 år samt för personer som är 2 år och äldre och tillhör riskgrupp. I dag är vaccinet kostnadsfritt för riskgrupper samt för personer födda 1947. Avgiftsfriheten för vaccin mot pneumokocker gäller personer folkbokförda i Västra Götaland.

A-C pratade också om SPF Seniorernas hemtjänstindex som kommer att vara ett skarpt verktyg i kommunernas pensionärsråd(brukarråd). Syftet är att skapa en positiv utvecklingsspiral av hemtjänsten i Sveriges alla kommuner (läs mer på hemtjanstindex.se. och på förbundets hemsida).

Det smakade bra med kaffe och semla efter årsmötet.

Några medlemmar fick också vinst på biljetten och fick gå hem med blommor eller semlor.

Text: Agneta Hjelm Strömberg och Lars Hammarstedt.
Bilder: Lars Hammarstedt och Sven-Olof Strömberg